تولید محتوا چیست؟

تولید محتوا چیست؟

از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق هر برنامه تولید محتوا مربوط به تحقیق، استراتژی و تحلیل است، برخی ممکن است تولید محتوا را به عنوان بخشی "سرگرم کننده" بنامند. با این حال در تعریفی دقیق‌تر: تولید محتوا (Content Production)…

ادامه مطلب